حسنعلی ساعدی

مشاور تحصیلی پایه چهارم

لیسانس تاریخ

-

-

روز های حضور : یکشنبه وپنجشنبه

محمد مسلمی فر

دبیر زبان و ادبیات فارسی

فوق لیسانس ادبیات فارسی

-

-

روز های حضور : سه شنبه و چهار شنبه

مهدی حیدری

دبیر ادبیات اختصاصی

دکتری ادبیات فارسی

-

-

روز های حضور : پنج شنبه

محمد مهدی طاهر

دبیر عربی

فوق لیسانس ادبیات عرب

-

-

روز های حضور : سه شنبه و چهار شنبه

مهدی اذانی

دبیر زبان انگلیسی

لیسانس زبان انگلیسی

-

-

روز های حضور : شنبه و یکشنبه

علیرضا هاشمی

دبیر علوم اجتماعی و اقتصاد

فوق لیسانس علوم سیاسی

-

-

روز های حضور : یکشنبه و چهارشنبه

اصغر قیاسی

دبیر ریاضی

لیسانس ریاضی

Weblog: 91a54.blogfa.com

Email:ghiasi.asghar@yahoo.com

روز های حضور : شنبه و دوشنبه و چهار شنبه

رضا آقا جانی

دبیر فلسفه

فوق لیسانس حقوق

-

-

روز های حضور : یکشنبه و چهارشنبه و پنج شنبه

جواد علی عباس زاده

دبیر دین و زندگی

لیسانس الهیات

-

-

روز های حضور : چهار شنبه

Copyright©2016 Best View 1024*768 Design by alaee