مهدی پرک

مشاور تحصیلی پایه سوم

لیسانس حقوق

-

ٍEmail:MehdiParak@yahoo.com

روز های حضور : شنبه و سه شنبه و چهارشنبه

محمد مسلمی فر

دبیر ادبیات فارسی

فوق لیسانس ادبیات فارسی

-

-

روز های حضور : سه شنبه و چهار شنبه

عباس سرلک

دبیر زبان فارسی

لیسانس ادبیات فارسی

-

-

روز های حضور : شنبه و دوشنبه

فرهاد بهرامیان

دبیر جغرافیا و تاریخ

فوق لیسانس تاریخ ایران اسلامی

-

-

روز های حضور : یکشنبه و دوشنبه

مجید اسماعیلی

دبیر دین و زندگی

لیسانس فلسفه

-

-

روز های حضور : دوشنبه و چهارشنبه

وحید شیر محمد علی

دبیر زبان انگلیسی

لیسانس زبان انگلیسی

-

-

روز های حضور : شنبه و یکشنبه

اردشیر کبودوند

دبیر عربی

فوق لیسانس ادبیات عرب

Email:akabodvand@yahoo.com

روز های حضور : شنبه و دوشنبه

اصغر قیاسی

دبیر ریاضی

لیسانس ریاضی

Weblog: 91a54.blogfa.com

Email:ghiasi.asghar@yahoo.com

روز های حضور : شنبه و d;akfi , دوشنبه و چهار شنبه

علی دولتی

دبیر روان شناسی

لیسانس علوم تربیتی

-

-

روز های حضور : یکشنبه

بهزاد اندرز

دبیر جامعه شناسی

فوق لیسانس علوم اجتماعی

-

andarz135@gmail.com

روز های حضور : شنبه و یکشنبه و دوشنبه

رضا آقا جانی

دبیر فلسفه

فوق لیسانس حقوق

-

-

روز های حضور : یکشنبه و چهارشنبه و پنج شنبه

علی قنبر زاده

دبیر ورزش

لیسانس تربیت بدنی

-

-

روز های حضور : سه شنبه

Copyright©2016 Best View 1024*768 Design by alaee