دانش آموزان ممتاز سال 90-89

این عزیزان موفق به کسب بالاترین نمرات در سال تحصیلی 90-89 شده اند . امید است موفقیت آنان پیوسته ادامه یابد

دانش آموزان پایه سوم

احسان کلاته

معدل : 18.05

مجید اسمعیلی

معدل : 18.10

علی اعتمادی

معدل : 18.21

امیر اسدی شریف

معدل : 18.23

فرهاد زرشکی

معدل : 18.33

علیرضا شهرت طلب

معدل : 18.81

 

دانش آموزان پایه دوم

       

پیمان محبعلی زاده

معدل : 18.18

یوسف مددی

معدل : 19.94

 

دانش آموزان پایه اول

     

حسین بیات

معدل : 18.05

هادی وظیفه

معدل : 18.25

امیر موسوی

معدل : 18.33

 

 

دانش آموزان ممتاز 90-89