برنامه امتحانات میان ترم  آبان ماه 1390

 

پایه سوم پایه دوم پایه اول تاریخ روز
عربی عربی عربی چهاردهم آبان 90 شنبه
ادبیات فارسی دین و زندگی دین و زندگی پانزدهم آبان 90 یک شنبه
      شانزدهم آبان 90 دو شنبه
ریاضی اقتصاد زیست شناسی هفدهم آبان 90 سه شنبه
دین و زندگی جامعه شناسی زبان انگلیسی هجدهم آبان 90 چهار شنبه
      نوزدهم آبان 90 پنج شنبه
      بیستم آبان 90 جمعه
تاریخ زبان و ادبیات فارسی ریاضی بیست و یکم آبان 90 شنبه
زبان فارسی زبان انگلیسی ادبیات فارسی بیست دوم آبان 90 یک شنبه
جامعه شناسی جغرافیا شیمی بیست و سوم آبان 90 دو شنبه
      بیست و جهارم آبان 90 سه شنبه
زبان انگلیسی آمار و مدل سازی زبان فارسی بیست و پنجم آبان 90 چهار شنبه
      بیست و ششم آبان 90 پنج شنبه
      بیست و هفتم آبان 90 جمعه
جغرافیا تاریخ ادبیات فیزیک بیست و هشتم آبان 90 شنبه

تذکرات :

1- توجه دانش آموزان به آئین نامه امتحانات الزامی است .

2- امتحانات راس ساعت 7:50 صبح برگزار می گردد .

2- کلاس های درسی مطابق برنامه هفتگی برقرار خواهد بود .

3- استفاده از خودکار قرمز , سبز , مداد , لاک غلط گیر در امتحان مجاز نمی باشد .

 

برنامه امتحانات آبان 90

Copyright 2011   Best View 1024*768

Design by alaee