رضا آقا جانی

مشاور تحصیلی پایه چهارم

فوق لیسانس حقوق

-

-

روز های حضور : دوشنبه و چهارشنبه /p>

اکبر گنجی

مسئول پایه چهارم

فوق لیسانس علوم اجتماعی

-

-

روز های حضور : شنبه و سه شنبه و چهارشنبه و پنج شنبه

محمد مسلمی فر

دبیر زبان و ادبیات فارسی عمومی

فوق لیسانس ادبیات فارسی

-

-

روز های حضور : سه شنبه و چهار شنبه

زهیر توکلی

دبیر ادبیات اختصاصی

دکتری ادبیات فارسی

-

-

روز های حضور : دو شنبه

مهدی حکمت اندیش

دبیر عربی

فوق لیسانس ادبیات عرب

-

-

روز های حضور :چهار شنبه

مهدی اذانی

دبیر زبان انگلیسی

لیسانس زبان انگلیسی

-

-

روز های حضور : یکشنبه

قاسم میری بنجار

دبیر جغرافیا و تاریخ

لیسانس علوم سیاسی

-

-

روز های حضور : شنبه و دوشنبه و چهار شنبه

فرهاد بهرامیان

دبیر تاریخ 4

فوق لیسانس تاریخ ایران اسلامی

-

-

روز های حضور : شنبه و یکشنبه و سه شنبه

علیرضا هاشمی

دبیر علوم اجتماعی

فوق لیسانس علوم سیاسی

-

-

روز های حضور : یکشنبه

اصغر قیاسی

دبیر ریاضی

لیسانس ریاضی

Weblog: 91a54.blogfa.com

Email:ghiasi.asghar@yahoo.com

روز های حضور : شنبه و یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه

رضا آقا جانی

دبیر فلسفه

فوق لیسانس حقوق

-

-

روز های حضور : دوشنبه و چهارشنبه

جواد علی عباس زاده

دبیر دین و زندگی

لیسانس الهیات

-

-

روز های حضور : شنبه

علی قنبر زاده

دبیر ورزش

لیسانس تربیت بدنی

-

-

روز های حضور : یکشنبه و سه شنبه

Copyright©2017 Best View 1024*768 Design by alaee