مهدی پرک

مشاور تحصیلی پایه سوم

لیسانس حقوق

-

ٍEmail:MehdiParak@yahoo.com

روز های حضور : شنبه و سه شنبه و چهارشنبه و پنج شنبه

محمد مسلمی فر

دبیر نگارش و علوم و فنون ادبی2 و فارسی 2

فوق لیسانس ادبیات فارسی

-

-

روز های حضور : شنبه سه شنبه و چهار شنبه

عباس سرلک

دبیر علوم و فنون ادبی2 و فارسی 2

لیسانس ادبیات فارسی

-

-

روز های حضور : یکشنبه و چهارشنبه

فرهاد بهرامیان

دبیر جغرافیا و تاریخ

فوق لیسانس تاریخ ایران اسلامی

-

-

روز های حضور : شنبه و یکشنبه و سه شنبه

ناصر زارعی

دبیر تعلیمات دینی 1

لیسانس تاریخ

-

-

روز های حضور : شنبه و دوشنبه

شهرام رنجبری

دبیر زبان انگلیسی

فوق لیسانس زبان انگلیسی

-

Email:shahramranjbari@yahoo.com

روز های حضور : یکشنبه و سه شنبه

اردشیر کبودوند

دبیر عربی

فوق لیسانس ادبیات عرب

Email:akabodvand@yahoo.com

روز های حضور :شنبه و دوشنبه و پنجشنبه

اصغر قیاسی

دبیر ریاضی

لیسانس ریاضی

Weblog: 91a54.blogfa.com

Email:ghiasi.asghar@yahoo.com

روز های حضور : شنبه و یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه

علی دولتی

دبیر روان شناسی

لیسانس علوم تربیتی

-

-

روز های حضور : چهارشنبه

بهزاد اندرز

دبیر جامعه شناسی

فوق لیسانس علوم اجتماعی

-

andarz135@gmail.com

روز های حضور : تمام ایام هفته

مهدی پرک

دبیر فلسفه

لیسانس حقوق

-

ٍEmail:MehdiParak@yahoo.com

روز های حضور : شنبه و سه شنبه و چهارشنبه و پنج شنبه

علی اصغر قاسمی علایی

دبیر انسان و محیط زیست

لیسانس شیمی

-

ٍEmail: Ali_Allay@yahoo.com

روز های حضور : یکشنبه و دوشنبه و پنج شنبه

رضا بیات

دبیر انسان و محیط زیست

لیسانس زبان انگلیسی

-

-

روز های حضور : تمام ایام هفته

علی قنبر زاده

دبیر ورزش

لیسانس تربیت بدنی

-

-

روز های حضور : یکشنبه و سه شنبه

Copyright©2017 Best View 1024*768 Design by alaee