رضا بیات

مدیر دبیرستان

لیسانس زبان انگلیسی

-

Email: RezaBayatFarhang@gmail.com

روز های حضور : تمام ایام هفته

مهرزاد بختیاری

معاون آموزشی دبیرستان

فوق لیسانس مدیریت آموزشی

-

Email: BakhtiariMehrzad@yahoo.com

روز های حضور : تمام ایام هفته

بهزاد اندرز

معاون آموزشی دبیرستان

فوق لیسانس علوم اجتماعی

-

andarz135@gmail.com

روز های حضور : تمام ایام هفته

مهدی باجلان

مربی پرورشی دبیرستان

فوق لیسانس تحقیقات آموزشی

-

-

روز های حضور : یکشنبه , سه شنبه , پنج شنبه

محمد علی زرقانی

خدمتگذار

سوم راهنمایی

-

-

روز های حضور : تمام ایام هفته

عباس اسفندی

خدمتگذار

دیپلم

-

-

روز های حضور : تمام ایام هفته

Copyright©2019 Best View 1024*768 Design by alaee