علی سر آبادانی

رتبه 415

حقوق

دانشگاه امام صادق

مهدی فاتحی

رتبه 406

حقوق

دانشگاه شاهد

محمد امین اربابی

رتبه 171

علوم سیاسی

دانشگاه تهران

فرزاد مظهری

رتبه 137

حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

رضا معصومی

رتبه 61

حقوق

دانشگاه تهران

سید سالار موسوی

رتبه 5

حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

امیر مستعان

رتبه 680

مشاوره

دانشگاه تهران

سجاد عباس زاده

رتبه 658

حقوق

علوم قضایی

سعید عبدی

رتبه 622

حقوق

دانشگاه شاهد

محمد وشایی

رتبه 465

حقوق

علوم قضایی

مهدی احمدی

رتبه 461

اقتصاد

دانشگاه شهید بهشتی

هادی وظیفه

رتبه 418

مدیریت مالی

علوم اقتصادی

عرفان رضا خانلی

رتبه 992

فقه و حقوق

دانشگاه شاهد

حسین قاسمی

رتبه 943

علوم سیاسی

دانشگاه شهید بهشتی

 

 

 

 

 

امیر موسوی

رتبه 891

مترجمی عرب

دانشگاه تهران

علی دانشی

رتبه 880

حقوق

علوم قضایی

علی محمد یاری

رتبه 843

حسابداری

علوم اقتصادی

فرزاد شراهی

رتبه 758

حقوق

علوم قضایی

رامین کرباسی

رتبه 1529

مدیریت بازرگانی

دانشگاه قم

محمدرضا گلمحمدی

رتبه 1456

مدیریت بازرگانی

دانشگاه قم

مهدی نصیری

رتبه 1453

فقه و حقوق

دانشگاه قزوین

محمد میر محمد حسینی

رتبه 1198

فقه و حقوق

دانشگاه شاهد

مجید حسینی

رتبه 1086

فقه و حقوق

دانشگاه شاهد

احسان قاسم لوی

رتبه 1014

حقوق

دانشگاه قم

فرشید طهماسب

رتبه 1991

حقوق

دانشگاه تهران مرکز

علی اکبر نوروز قلعه

رتبه 1863

فلسفه

دانشگاه علامه

شایان مرسلی

رتبه 1821

حقوق

دانشگاه تهران مرکز

حامد ابراهیم

رتبه 1768

علوم سیاسی

دانشگاه خوارزمی

محمد رضا قربانی

رتبه 1727

علوم اجتماعی

دانشگاه علامه

علیرضا اسدی

رتبه 1629

علوم اجتماعی

دانشگاه علامه

مهدی میرزا زاده

رتبه 2963

مدیریت بازرگانی

دانشگاه گیلان

نیما دلجو

رتبه 2859

حقوق

دانشگاه آزاد تهران

سعید رضایی حیدر

رتبه 2804

حقوق

دانشگاه آزاد تهران

داریوش اخجسته

رتبه 2351

مدیریت بیمه

دانشگاه آزاد تهران

سعید معروف

رتبه 2311

حقوق

دانشگاه تهران جنوب

پیمان رضایی

رتبه 2268

حقوق

دانشگاه تهران مرکز

علی غفاری

رتبه 4022

حقوق

دانشگاه آزاد تهران

سیاوش باقر زاده

رتبه 3890

مدیریت مالی

دانشگاه آزاد اسلامشهر

آرین ارواحی آذر

رتبه 3847

حقوق

دانشگاه آزاد تهران

سید جلال یونسی

رتبه 3397

حقوق

دانشگاه قزوین

ایمان کوهی نژاد

رتبه 3261

حقوق

دانشگاه آزاد تهران

محمود الهیاری

رتبه 3216

روابط عمومی

دانشگاه علامه

ناصر فرجی

رتبه 4716

علوم تربیتی

دانشگاه علامه

علی بخشی

رتبه 4691

ادبیات فارسی

دانشگاه علامه

امیر آقا زاده

رتبه 4500

علوم اجتماعی

دانشگاه علامه

سینا اقتصادی

رتبه 4259

علوم اجتماعی

دانشگاه فرهنگیان

حسین مردانیان

رتبه 7106

مدیریت صنعتی

دانشگاه آزاد اسلامشهر

امیر محمد علیزاده

رتبه 4083

حقوق

دانشگاه آزاد تهران

علی اکبر آخوندی

رتبه 8554

مدیریت دولتی

دانشگاه آزاد تهران

احسان قاسمی

رتبه 61114

مدیریت دولتی

دانشگاه آزاد تهران

رضا سلیمی

رتبه 5970

حقوق

دانشگاه پیام نور تهران

عرفام قلم خانی

رتبه 5044

علوم تربیتی

دانشگاه علامه

مرتضی آهنی

رتبه 4820

راهنمایی و مشاوره

دانشگاه فرهنگیان

محمد رضا علیزاده

رتبه 4813

مدیریت دولتی

دانشگاه آزاد دماوند

         

مهدی صلحی

رتبه 11311

مدیریت بازرگانی

دانشگاه آزاد تهران

 

 

فارغ التحصیلان 93-92

 

Copyright 2014   Best View 1024*768

Design by alaei