محسن رزاقی

رتبه 849

علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

محمد مهدی کرد

رتبه 641

حسابداری

دانشگاه علوم اقتصادی

امیر محمد محمدی

رتبه 616

حقوق

دانشگاه شاهدتهران

مهدی آئینی

رتبه 535

مدیریت مالی

دانشگاه علوم اقتصادی

مجید نجفی

رتبه 455

مدیریت مالی

دانشگاه تهران

یوسف مددی

رتبه 154

حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

آرش ناری

رتبه 1105

مدیریت بازرگانی

دانشگاه شاهدتهران

علی گودرزی

رتبه 1065

روان شناسی

دانشگاه علامه

امیر عباس قدسی

رتبه 1040

فقه و حقوق

دانشگاه خوارزمی تهران

مهدی سرداری

رتبه 955

حقوق

دانشگاه قم

سالار صنعتگر

رتبه 953

حقوق

دانشگاه علوم قضایی

مصطفی عزالدین

رتبه 913

حقوق

دانشگاه قم

امین ریحانی

رتبه 1690

حقوق

دانشگاه سمنان

محمد قاسمی

رتبه 1616

فقه و حقوق

دانشگاه خوارزمی تهران

 

 

 

سیدمرتضی هاشمی

رتبه 1466

فقه و حقوق

دانشگاه شاهدتهران

محمد احمد زاده

رتبه 1422

دبیری زبان و ادبیات عرب

دانشگاه فرهنگیان

مهدی نامداری

رتبه 1356

علوم اجتماعی

دانشگاه شهید بهشتی

محمدعلی قشقایی

رتبه 1124

فقه و مبانی حقوق

دانشگاه امام صادق

میلاد رضا علی

رتبه 1966

حسابداری

دانشگاه سمنان

محمد رضا ابراهیمی

رتبه 1949

مدیریت صنعتی

دانشگاه علم وفرهنگ

ساسان حنفی

رتبه 1913

روان شناسی

دانشگاه علامه

محسن رزاق نژاد

رتبه 1897

علوم اجتماعی

دانشگاه علامه

حمید رضا اصغری

رتبه 1882

مدیریت بازرگانی

دانشگاه قم

پیمان محبعلی زاده

رتبه 1835

روان شناسی

دانشگاه علامه

سعید سهرابی

رتبه

علوم اجتماعی

دانشگاه علامه

آرمان گودرزی

رتبه

مدیریت بازرگانی

پیام نور شهرری

محمد سالم

رتبه

حقوق

دانشگاه ارشاد دماوند

محمد علی حمدی زاده

رتبه

علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

حامد قاسمی

رتبه

مدیریت بازرگانی

دانشگاه علم وفرهنگ

مجید عباسی

رتبه

روان شناسی

دانشگاه علامه

فارغ التحصیلان 92-91

Copyright 2014   Best View 1024*768

Design by alaei