محمود ابراهیمیان

رتبه 444

روانشناسی بالینی

دانشگاه علامه طباطبایی

سهیل کلیانلی

رتبه 415

حقوق

دانشگاه علامه طباطبایی

فرهاد زرشکی

رتبه 403

حقوق

دانشکده علوم قضایی

مهنام نیکخواه

رتبه 396

حقوق

دانشگاه علامه طباطبایی

مهدی نقی پور

رتبه 335

حقوق

دانشگاه علامه طباطبایی

علیرضا شهرت طلب

رتبه 291

حقوق

دانشگاه تهران

میلاد دبیری

رتبه 835

راهنمایی و مشاوره

دانشگاه تهران

رضا موسوی

رتبه 769

مدیریت صنعتی

دانشگاه علامه طباطبایی

سعید عبدلی

رتبه 754

حسابداری

دانشگاه علوم اقتصادی

مجید اسماعیلی

رتبه 717

علوم اقتصادی

دانشگاه تهران

میلاد حبیبی

رتبه 693

حقوق

دانشگاه شاهد

رضا عرفانی

رتبه 582

حقوق

دانشگاه علوم قضایی

امیر اسدی شریف

رتبه 1036

حقوق

دانشگاه امام خمینی قزوین

حمیدرضا راستکردار

رتبه 1032

حسابداری

دانشگاه علامه طباطبایی

مسعود اسدی

رتبه 967

حقوق

دانشگاه قم

حمیدرضا حسینعلی

رتبه 960

حقوق

دانشگاه سمنان

عارف حبیب زاده

رتبه 940

حسابداری

دانشگاه علامه طباطبایی

مهرداد علیزاده

رتبه 936

روانشناسی بالینی

دانشگاه علامه طباطبایی

پوریا لاچینی

رتبه 1675

علوم اجتماعی

دانشگاه شهیدبهشتی

حسین قرشی

رتبه 1213

فقه و حقوق

دانشگاه خوارزمی

احسان کلاته

رتبه 1200

حسابداری

دانشگاه علامه طباطبایی

میلاد قلیزاده

رتبه 1189

حقوق

دانشگاه امام خمینی

سعید مرادی

رتبه 1162

حقوق

دانشگاه امام خمینی قزوین

علی امیری

رتبه 1109

مدیریت گمرکی

دانشگاه علوم اقتصادی

علی اعتمادی

رتبه 2003

علوم اجتماعی

دانشگاه شهید بهشتی

محمدصابر مشایخی

رتبه 1846

علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

میلاد سلیمی

رتبه 1834

علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

علی حسین نژاد

رتبه 1829

مدیریت بیمه

دانشگاه علامه طباطبایی

محسن بادافروزه

رتبه 1780

راهنمایی و مشاوره

دانشگاه فرهنگیان

محمد گل محمدی

رتبه 1710

حقوق

دانشگاه مراغه

پوریا کریمی

رتبه 3039

علوم اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبایی

محمد حسین فغفوری

رتبه 2920

علوم اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبایی

حسین قربانی

رتبه 2888

مدیریت فرهنگی و هنری

دانشگاه شهید بهشتی

موسی مرادزاده

رتبه 2799

فقه و مبانی حقوق

دانشگاه قم

سعید آذر

رتبه 2585

ادبیات عرب

دانشگاه فرهنگیان

بنیامین آخوندی

رتبه 2055

علوم اجتماعی

دانشگاه شهیدبهشتی

مهرداد ابراهیمی

رتبه 5652

مدیریت بازرگانی

دانشگاه پیام نور دماوند

جواد بیگلری

رتبه 5084

روابط عمومی

دانشگاه علامه طباطبایی

آرمان قاسمی نژاد

رتبه 4050

حقوق

دانشگاه پیام نور تهران

ابوالفضل ارزه نی

رتبه 3786

مددکاری اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبایی

محسن خانی پور

رتبه 3360

ادبیات عرب

دانشگاه تهران

ایمان ایرانشاهی

رتبه 3273

راهنمایی و مشاوره

دانشگاه علامه طباطبایی

 

فارغ التحصیلان 91-90

 

 

Copyright 2014   Best View 1024*768

Design by alaei