حامد هادی زاده

رتبه 439

مدیریت بازرگانی

صنعت نفت تهران

 

علی امین تقوی

رتبه 432

مدیریت صنعتی

صنعت نفت تهران

 

علی خورشیدی

رتبه 336

حقوق

قم

 

مجتبی گودرزی

رتبه 239

حسابداری

صنعت نفت تهران

 

ایرج خلیل زاده

رتبه 230

حقوق

دانشگاه تهران(قم)

 

عباس احضاری

رتبه 121

حقوق

علامه طباطبایی

 

حمید نقدی

 

علوم سیاسی

شهید بهشتی

 

محمدرضا قدیری

رتبه 904

حسابداری

علامه طباطبایی

 

صادق رحمی زاد

رتبه 819

ادبیات فارسی

دانشگاه تهران

 

مجید سقراط

رتبه 751

ادبیات فارسی

دانشگاه تهران

 

دانیال محمودی

رتبه 700

 

 

ناصر دولتخواه

رتبه 668

مدیریت مالی

علوم اقتصادی

 

میلاد سلطانپور

 

حسابداری

بابلسر

 

محمدرضا دمابی

 

مدیریت صنعتی

شاهد

 

بهراد فیروزپور

 

حسابداری

علوم اقتصادی

 

امیر پیوندی

 

مدیریت بازرگانی

شاهد

 

افشین چوپانی

 

ادبیات فارسی

دانشگاه تهران

 

اکبر گنجی

 

علوم اجتماعی

شهید بهشتی

 

یوسف فارسی

 

مدیریت صنعتی

شاهد

 

محمد چاردولی

 

فقه و مبانی حقوق

دانشگاه تهران

 

حامد حسن پور

 

علوم اجتماعی

علامه طباطبایی

 

محمد مجیدی

 

حقوق

مفید قم

 

حسین میرزاخانی

 

مدیریت بازرگانی

زنجان

 

سعید میرنعمتی

 

حسابداری

علوم اقتصادی

 

مهدی نجفی

 

مدیریت بازرگانی

آزاد تهران

 

حمید ریحانی

 

علوم اجتماعی

شاهد

 

حمزه دلیریان

 

علوم اجتماعی

شاهد

 

میلاد خدایی

 

علوم اجتماعی

تربیت معلم

 

علی ذالی

 

علوم سیاسی

شاهد

 

رضا جوادی

 

علوم تربیتی

شهید بهشتی

 

آرش فخری

 

حقوق

آزاد تهران

 

حمید جوانمردی

 

مدیریت بازرگانی

پیام نور کرج

 

مصطفی بهرامی پور

 

مدیریت صنعتی

پیام نور تهران

 

صادق ستوده

 

حقوق

آزاد تهران

 

حسین میرهاشمی

 

حقوق

غیرانتفاعی دماوند

 

مصطفی مهرابی

 

حقوق

پیام نور ری

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

شهریار حاتمیان

 

مدیریت بازرگانی

آزاد تهران

 

منصور زوبین

 

علوم تربیتی

پیام نور تهران

 

مهدی خزاعی

 

حقوق

غیرانتفاعی دماوند

 

فارغ التحصیلان 89-88

Copyright 2014   Best View 1024*768

Design by alaei