روح الله امانپور

رتبه 594

فلسفه

دانشگاه تهران

 

محمد عربزاده

رتبه 479

حقوق

دانشگاه شاهد

 

ناصر حسینی

رتبه 409

حقوق

دانشگاه تهران(قم)

 

علیرضا رضایی

رتبه 372

حقوق

علامه طباطبایی

 

حسین مختاری

رتبه 26

حقوق

دانشگاه تهران

 

مصطفی نصیری

رتبه 13

حقوق

دانشگاه تهران

 

سعید افشاری

رتبه 814

حقوق

دانشگاه تهران(قم)

 

مصطفی خدایاری

رتبه 746

حقوق

دانشگاه تهران(قم)

 

مهدی سهرابی

رتبه 705

حقوق

دانشگاه علم و فرهنگ

 

محمد خسروی

رتبه 681

حقوق

دانشگاه امام حمینی

 

نواب غفاری

رتبه 665

حسابداری

صنعت نفت تهران

 

وحید فتحی

رتبه 286

علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

 

حسین سخایی

 

ادبیات

دانشگاه تهران

 

مرتضی حقانی فر

رتبه 979

حسابداری

دانشگاه علوم اقتصادی

 

حامد احمدخانی

رتبه 966

حسابداری

دانشگاه علوم اقتصادی

 

جواد قدرتی

رتبه 868

حقوق

دانشگاه تهران(قم)

 

محمد فهیمیان

رتبه 622

حقوق

دانشگاه تهران(قم)

 

حمید اسدی

رتبه 815

مدیریت مالی

دانشگاه علوم اقتصادی

 

حامد عسگری

 

مدیریت

دانشگاه تهران

 

حسین میرنظامی

 

مدیریت مالی

دانشگاه علوم اقتصادی

 

حسین منصوری

 
مدیریت

دانشگاه تهران

 

جواد ابراهیمی

 

مدیریت

دانشگاه علوم اقتصادی

 

علی خانمیرزایی

 

حسابداری

دانشگاه علوم اقتصادی

 

جواد سلیمی

 

علوم اجتماعی

دانشگاه شهید بهشتی

 

داریوش ملکی

 
حقوق

دانشگاه زنجان

 

حسین فرض الهی

 

حسابداری

دانشگاه علم و فرهنگ

 

اسماعیل صفیاری

 

علوم اجتماعی

علامه طباطبایی

 

ابوالفضل نصرالهی

 

علوم اجتماعی

علامه طباطبایی

 

خشایار شاکر

 

علوم اجتماعی

دانشگاه شهید بهشتی

 

کسری صیدی

 

علوم تربیتی

دانشگاه تهران

 

سینا سراج

 

حقوق

آزاد تهران

 

فرزاد عسگری

 

حقوق

مفید قم

 

حسین صامتی

 

ادبیات عرب

تربیت معلم

 

محمد ابوفاضلی

 

علوم اجتماعی

تربیت معلم

 

حامد مرسلی

 

مدیریت مالی

دانشگاه علوم اقتصادی

 

محمد عظیمی

 

علوم اجتماعی

دانشگاه شاهد

 

فرشید حمیدنیا

 

حقوق

آزاد شهرری

 

وحید فاطمی

 

مدیریت بازرگانی

آزاد شهرری

 

رامین قدرت نژاد

 

حقوق

آزاد اسلامشهر

 

میلاد عربگری

 

حقوق

آزاد تهران

 

علیرضا اسلامی

 

حقوق

آزاد تهران

 

حسن فرخی

 

حقوق

آزاد تهران

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

علی یسیلیانی

 

حقوق

آزاد اسلامشهر

 

علی مظلومی

 

حقوق

آزاد تهران

 

محمدباقر فغفوری

 

حقوق

آزاد اسلامشهر

 

فارغ التحصیلان 87-86

Copyright 2014   Best View 1024*768

Design by alaei