کادر دبیرستان دانش آموزان مشاوره مطالب درسی درباره ما

   فارغ التحصیلان 84 -1383                                                                                                                                                                                                        صفحه اول

 

علی اسلامی فرد

رتبه 473

مدیریت بازرگانی

شاهد

 

امید میلانی

رتبه 423

حقوق

امام خمینی-قزوین

 

امیر جوانمردی

رتبه 277

حقوق

علامه طباطبایی

 

رامین درگاهی

رتبه 246

حقوق-زبان

علامه طباطبایی

 

حسن آقامیری

رتبه 35

حقوق

دانشگاه تهران

 

مهدی حیدری

رتبه 8

ادبیات فارسی

دانشگاه تهران

 

ایمان احمدی
 

حسابداری

علوم اقتصادی

 

اکبر عظیمی
 

علوم اجتماعی

علامه طباطبایی

 

حسین اصلانزاده
 

علوم اجتماعی

علامه طباطبایی

 

آیدین شفایی

رتبه 757

حسابداری

علوم اقتصادی

 

محمد برزنونی

رتبه 721

حقوق

قم

 

مصطفی جوانبخت

رتبه 491

مدیریت بازرگانی

علامه طباطبایی

 

محمدهاشم خانلو

 

فقه و حقوق

قم

 

محمود میرشکاری

 

علوم اجتماعی

تربیت معلم

 

محسن قزلی

 

خبرنگاری

علامه طباطبایی

 

میثم داورپناه

 

حسابداری

علوم اقتصادی

 

مهدی داور پناه

 

حسابداری

علوم اقتصادی

 

محمدرضا نورانی

 

حسابداری

علوم اقتصادی

 

داوود محمودیان

 

علوم حدیث

مذاهب اسلامی

 

مهدی مقدس زاده

 

فقه و حقوق

مذاهب اسلامی

 

مقداد اصغری

 

فقه و حقوق

مذاهب اسلامی

 

بهنام پناهی

 

فقه و حقوق

مذاهب اسلامی

 

بهنام مالکی

 

حقوق

امام حسین(ع)

 

مصطفی حسن زاده

 

حقوق

امام حسین(ع)

 

حبیب شریفی

 

حقوق

آزاد اسلامشهر

 

احسان حسینی نسب

 

حقوق

پیام نور

 

محمدامین زارعی

 

روانشناسی

پیام نور

 

محسن کریمی

 

فقه و حقوق

آزاد تهران

 

علی جهانفروز

 

مدیریت بازرگانی

آزاد تهران

 

سجاد اسدوند

 

ادبیات فارسی

تبریز

 

فارغ التحصیلان 84-83

Copyright 2014   Best View 1024*768

Design by alaei