مهدی پالیز دار

 

علوم اجتماعی

علامه طباطبایی

 

علی حسن پور

 

علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

 

مسلم شیروانی

رتبه 950

مدیریت بازرگانی

شاهد

 

امیر سلحشور

رتبه 942

حقوق

دانشگاه تهران(قم)

 

محسن شارعی

رتبه 282

علوم سیاسی

دانشگاه تهران

 

عباس رضاخو

رتبه 36

ادبیات فارسی

دانشگاه تهران

 

سعید اشرف نژاد

 

فقه و حقوق

مذاهب اسلامی

 

شهاب شاه پرویزی

 

ادیان و عرفان

مذاهب اسلامی

 

امین کاظمی

 

حقوق

قم

 

فرید باستانی

 

علوم سیاسی

دانشگاه تهران

 

محسن قلیزاده

 

فقه و حقوق

دانشگاه تهران(قم)

 

رضا محبی نوری

 

علوم اجتماعی

علامه طباطبایی

 

مهدی حمیدنیا

 

حسابداری

قم

 

نیما صنوبری

 

فقه و حقوق

آزاد تهران

 

ابوالفضل کظیمی

 

حقوق

آزاد دامغان

 

حامد جعفری

 

حسابداری

قم

 

مرتضی قهرمانی

 

حقوق

پیام نور

 

محمدرضا باقری

 

ادیان و مذاهب

سمنان

 

 

فارغ التحصیلان 83-82

Copyright 2014   Best View 1024*768

Design by alaei